Მომსახურების პირობები

მომსახურების პირობები

-----

მიმოხილვა

ამ ვებსაიტს მართავს SHOPIFY. მთელ საიტზე ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენ“ და „ჩვენი“ ეხება აისქრიმს. აიქრიმი გთავაზობთ ამ ვებსაიტს, მათ შორის ყველა ინფორმაციას, ხელსაწყოებსა და სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამ საიტიდან თქვენთვის, მომხმარებლისთვის, რაც განპირობებულია თქვენ მიერ აქ მითითებული ყველა ტერმინის, პირობის, პოლიტიკისა და შენიშვნის დათანხმებით.

ჩვენი საიტის მონახულებით და/ან რაიმეს ჩვენგან შეძენით, თქვენ ჩაერთვებით ჩვენს „მომსახურებაში“ და ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული იყოთ შემდეგი პირობებით („მომსახურების პირობები“, „პირობები“), მათ შორის დამატებითი პირობები და წესები. აქ მითითებულია და/ან ხელმისაწვდომია ჰიპერბმულით. ეს მომსახურების პირობები ვრცელდება საიტის ყველა მომხმარებელზე, მათ შორის შეუზღუდავად იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც არიან ბრაუზერები, გამყიდველები, მომხმარებლები, ვაჭრები და/ან კონტენტის კონტრიბუტორები.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს მომსახურების პირობები ჩვენს ვებსაიტზე წვდომამდე ან გამოყენებამდე. საიტის რომელიმე ნაწილის წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ დაკავდებით ამ მომსახურების პირობებით. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობებს, მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე ან გამოიყენოთ რაიმე სერვისი. თუ ეს მომსახურების პირობები განიხილება შეთავაზებად, მიღება პირდაპირ შემოიფარგლება ამ მომსახურების პირობებით.

ნებისმიერი ახალი ფუნქცია ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაემატა მიმდინარე მაღაზიას, ასევე ექვემდებარება მომსახურების პირობებს. ამ გვერდზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გადახედოთ მომსახურების პირობების უახლეს ვერსიას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევცვალოთ ან შევცვალოთ ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი განახლებების და/ან ცვლილებების გამოქვეყნებით ჩვენს ვებსაიტზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ ეს გვერდი ცვლილებებისთვის. თქვენი მუდმივი გამოყენება ან წვდომა ვებსაიტზე ნებისმიერი ცვლილების გამოქვეყნების შემდეგ წარმოადგენს ამ ცვლილებების მიღებას.

ჩვენი მაღაზია მასპინძლობს Shopify Inc-ზე. ისინი გვაწვდიან ონლაინ ელექტრონული კომერციის პლატფორმას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოგყიდოთ ჩვენი პროდუქტები და სერვისები.

ნაწილი 1 - ონლაინ მაღაზიის პირობები

ამ მომსახურების პირობებზე დათანხმებით, თქვენ აცხადებთ, რომ ხართ სულ მცირე სრულწლოვანების ასაკი თქვენს შტატში ან საცხოვრებელ პროვინციაში, ან რომ ხართ უმრავლესობის ასაკი თქვენს შტატში ან საცხოვრებელ პროვინციაში და მოგვეცით თქვენი თანხმობა. ნება მიეცით თქვენს ნებისმიერ მცირე დამოკიდებულ პირს გამოიყენოს ეს საიტი. 
თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნებისთვის და არც სერვისის გამოყენებისას დაარღვიოთ თქვენი იურისდიქციის ნებისმიერი კანონი (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო უფლებების შესახებ კანონებით). 
თქვენ არ უნდა გადასცეთ ჭიები ან ვირუსები ან რაიმე დესტრუქციული ხასიათის კოდი. 
რომელიმე პირობის დარღვევა ან დარღვევა გამოიწვევს თქვენი სერვისების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.

ნაწილი 2 - ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს უარი თქვან ვინმეს მომსახურებაზე რაიმე მიზეზით. 
თქვენ გესმით, რომ თქვენი კონტენტი (საკრედიტო ბარათის ინფორმაციის ჩათვლით) შეიძლება გადაიცეს დაშიფრული სახით და მოიცავდეს (ა) გადაცემას სხვადასხვა ქსელში; და (ბ) ცვლილებები, რათა შეესაბამებოდეს და მოერგოს დამაკავშირებელი ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებს. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის დაშიფრულია ქსელებზე გადაცემისას. 
თქვენ თანახმა ხართ არ გაამრავლოთ, დააკოპიროთ, დააკოპიროთ, გაყიდოთ, გადაყიდოთ ან გამოიყენოთ სერვისის რომელიმე ნაწილი, სერვისის გამოყენება, ან სერვისზე წვდომა ან ნებისმიერ კონტაქტზე ვებსაიტზე, რომლის მეშვეობითაც სერვისი არის მოწოდებული, ჩვენს მიერ წერილობითი ნებართვის გარეშე. . 
ამ შეთანხმებაში გამოყენებული სათაურები მოთავსებულია მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ შეზღუდავს ან სხვაგვარად იმოქმედებს ამ პირობებზე.

ნაწილი 3 - ინფორმაციის სიზუსტე, სისრულე და დროულობა

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. ამ საიტზე განთავსებული მასალა მოწოდებულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვის და არ უნდა დაეყრდნოთ ან გამოიყენოთ როგორც ერთადერთი საფუძველი გადაწყვეტილების მისაღებად პირველადი, უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან უფრო დროული ინფორმაციის წყაროების კონსულტაციის გარეშე. ამ საიტის მასალაზე ნებისმიერი დამოკიდებულება თქვენივე რისკის ქვეშაა. 
ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ ისტორიულ ინფორმაციას. ისტორიული ინფორმაცია, აუცილებლად, არ არის აქტუალური და მოწოდებულია მხოლოდ თქვენი მითითებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ამ საიტის შინაარსი ნებისმიერ დროს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება განაახლოს რაიმე ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა ჩვენს საიტზე განხორციელებული ცვლილებების მონიტორინგი.

ნაწილი 4 - მოდიფიკაციები მომსახურებასა და ფასებში

ჩვენი პროდუქციის ფასები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე. 
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ სერვისი (ან მისი ნაწილი ან შინაარსი) ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე. 
ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენ ან მესამე მხარის წინაშე რაიმე სახის ცვლილებაზე, ფასის ცვლილებაზე, სერვისის შეჩერებაზე ან შეწყვეტაზე.

ნაწილი 5 - პროდუქტები ან სერვისები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

ზოგიერთი პროდუქტი ან მომსახურება შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს ექსკლუზიურად ონლაინ ვებსაიტის საშუალებით. ამ პროდუქტებსა და სერვისებს შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდული რაოდენობა და ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას მხოლოდ ჩვენი დაბრუნების პოლიტიკის შესაბამისად. 
ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ზუსტად გამოგვეხატა ჩვენი პროდუქციის ფერები და გამოსახულებები, რომლებიც გამოჩნდება მაღაზიაში. ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ თქვენი კომპიუტერის მონიტორის ნებისმიერი ფერის ჩვენება ზუსტი იქნება. 
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მაგრამ არ ვართ ვალდებული, შევზღუდოთ ჩვენი პროდუქციის ან სერვისების გაყიდვები რომელიმე პირზე, გეოგრაფიულ რეგიონში ან იურისდიქციაზე. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს უფლება თითოეულ შემთხვევაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ. პროდუქციის ყველა აღწერილობა ან პროდუქტის ფასი ექვემდებარება ცვლილებას ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ნებისმიერი პროდუქტი ნებისმიერ დროს. ამ საიტზე გაკეთებული ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის შეთავაზება ბათილია, სადაც აკრძალულია. 
ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ თქვენ მიერ შეძენილი ან მოპოვებული ნებისმიერი პროდუქტის, სერვისის, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინებს, ან რომ სერვისში შეცდომის გამოსწორება მოხდება.

ნაწილი 6 - ბილინგისა და ანგარიშის ინფორმაციის სიზუსტე

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან ნებისმიერ შეკვეთაზე, რომელსაც თქვენ განათავსებთ ჩვენთან. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევზღუდოთ ან გავაუქმოთ შეძენილი რაოდენობა ადამიანზე, ოჯახზე ან შეკვეთაზე. ეს შეზღუდვები შეიძლება შეიცავდეს შეკვეთებს, რომლებიც განთავსდება იმავე მომხმარებლის ანგარიშზე ან მის ქვეშ, იგივე საკრედიტო ბარათით და/ან შეკვეთები, რომლებიც იყენებენ იმავე ბილინგის და/ან მიწოდების მისამართს. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევცვლით ან გავაუქმებთ შეკვეთას, ჩვენ შეიძლება ვცდილობთ შეგატყობინოთ შეკვეთის მიღების დროს მითითებულ ელფოსტაზე და/ან ბილინგის მისამართზე/ტელეფონზე დაკავშირებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ან ავკრძალოთ შეკვეთები, რომლებიც, ჩვენი შეხედულებისამებრ, როგორც ჩანს, განთავსებულია დილერების, გადამყიდველების ან დისტრიბუტორების მიერ.

თქვენ თანახმა ხართ მიაწოდოთ მიმდინარე, სრული და ზუსტი შესყიდვისა და ანგარიშის ინფორმაცია ჩვენს მაღაზიაში შესრულებული ყველა შესყიდვისთვის. თქვენ თანახმა ხართ დროულად განაახლოთ თქვენი ანგარიში და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი ელფოსტის მისამართი და საკრედიტო ბარათის ნომრები და ვადის გასვლის თარიღები, რათა შევძლოთ თქვენი ტრანზაქციების დასრულება და საჭიროებისამებრ დაგიკავშირდეთ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს დაბრუნების პოლიტიკას.

ნაწილი 7 - არასავალდებულო იარაღები

ჩვენ შეიძლება მოგაწოდოთ წვდომა მესამე მხარის ინსტრუმენტებზე, რომლებზეც ჩვენ არც მონიტორინგს ვადევნებთ და არც რაიმე კონტროლი გვაქვს და არც შეყვანა გვაქვს. 
თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ უზრუნველვყოფთ წვდომას ისეთ ინსტრუმენტებზე „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ ყოველგვარი გარანტიის, წარმომადგენლობისა თუ პირობების გარეშე და ყოველგვარი მოწონების გარეშე. ჩვენ არ გვექნება რაიმე პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია თქვენს მიერ არასავალდებულო მესამე მხარის ინსტრუმენტების გამოყენებასთან. 
თქვენ მიერ საიტის მეშვეობით შემოთავაზებული არასავალდებულო ინსტრუმენტების ნებისმიერი გამოყენება მთლიანად თქვენი რისკისა და შეხედულებისამებრ არის და თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ იცნობთ და ამტკიცებთ იმ პირობებს, რომლებზეც ინსტრუმენტები მოწოდებულია შესაბამისი მესამე მხარის პროვაიდერ(ებ)ის მიერ. 
ჩვენ ასევე შესაძლოა, მომავალში შემოგთავაზოთ ახალი სერვისები და/ან ფუნქციები ვებსაიტის მეშვეობით (მათ შორის, ახალი ხელსაწყოებისა და რესურსების გამოშვება). ასეთი ახალი ფუნქციები და/ან სერვისები ასევე ექვემდებარება წინამდებარე მომსახურების პირობებს.

ნაწილი 8 - მესამე მხარის ბმულები

გარკვეული შინაარსი, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენი სერვისით, შეიძლება შეიცავდეს მასალებს მესამე მხარისგან. 
მესამე მხარის ბმულებმა ამ საიტზე შეიძლება მიგიყვანოთ მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებიც არ არიან ჩვენთან აფილირებული. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი შინაარსის ან სიზუსტის შესწავლაზე ან შეფასებაზე და არ ვიძლევით გარანტიას და არ გვექნება პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მასალებზე ან ვებსაიტებზე, ან მესამე მხარის სხვა მასალებზე, პროდუქტებზე ან სერვისებზე. 
ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რაიმე ზიანის ან ზიანისათვის, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის, სერვისების, რესურსების, შინაარსის შეძენასთან ან გამოყენებასთან ან მესამე მხარის ვებსაიტებთან დაკავშირებით განხორციელებულ სხვა ტრანზაქციებთან. გთხოვთ, გულდასმით გადახედოთ მესამე მხარის პოლიტიკას და პრაქტიკას და დარწმუნდით, რომ გესმით ისინი, სანამ რაიმე ტრანზაქციას განახორციელებთ. საჩივრები, პრეტენზიები, შეშფოთება ან კითხვები მესამე მხარის პროდუქტებთან დაკავშირებით უნდა მიემართოს მესამე მხარეს.

ნაწილი 9 - მომხმარებლის კომენტარები, გამოხმაურება და სხვა წარდგინებები

თუ ჩვენი მოთხოვნით, თქვენ აგზავნით გარკვეულ კონკრეტულ წინადადებებს (მაგალითად, კონკურსში ჩანაწერებს) ან ჩვენგან მოთხოვნის გარეშე აგზავნით კრეატიულ იდეებს, წინადადებებს, წინადადებებს, გეგმებს ან სხვა მასალებს ონლაინ, ელექტრონული ფოსტით, საფოსტო ფოსტით ან სხვაგვარად. (ერთობლივად, „კომენტარები“), თქვენ თანახმა ხართ, რომ ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია, შეზღუდვის გარეშე, რედაქტირება, კოპირება, გამოქვეყნება, გავრცელება, თარგმნა და სხვაგვარად გამოვიყენოთ ნებისმიერი კომენტარი, რომელსაც თქვენ მოგვაგზავნით. ჩვენ არ ვართ და არ ვიქნებით ვალდებული (1) შევინარჩუნოთ რაიმე კომენტარი კონფიდენციალურად; (2) გადაიხადოს კომპენსაცია ნებისმიერი კომენტარისთვის; ან (3) უპასუხოს ნებისმიერ კომენტარს. 
ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ არ გვაქვს ვალდებულება, დავაკვირდეთ, დაარედაქტიროთ ან წავშალოთ ის კონტენტი, რომელიც ჩვენი შეხედულებისამებრ განვსაზღვრავთ, არის უკანონო, შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ცილისმწამებელი, ცილისმწამებლური, პორნოგრაფიული, უხამსი ან სხვაგვარად საძაგელი ან არღვევს რომელიმე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას ან მომსახურების პირობებს. . 
თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ არღვევს მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებას, მათ შორის საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, კონფიდენციალურობას, პიროვნებას ან სხვა პირად ან საკუთრების უფლებას. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ შეიცავს ცილისწამებას ან სხვაგვარად უკანონო, შეურაცხმყოფელ ან უცენზურო მასალას, ან შეიცავდეს რაიმე კომპიუტერულ ვირუსს ან სხვა მავნე პროგრამას, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სერვისის ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყალბი ელ. ფოსტის მისამართი, თავი წარმოაჩინოთ, რომ ხართ სხვა ვინმე, ან სხვაგვარად შეცდომაში შეიყვანოთ ჩვენ ან მესამე მხარეები ნებისმიერი კომენტარის წარმოშობასთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ კომენტარზე და მათ სიზუსტეზე. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს ან მესამე მხარის მიერ გამოქვეყნებულ კომენტარებზე.

ნაწილი 10 - პერსონალური ინფორმაცია

მაღაზიის მეშვეობით თქვენი პირადი ინფორმაციის გაგზავნა რეგულირდება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის სანახავად.

ნაწილი 11 - შეცდომები, უზუსტობები და გამოტოვებები

ზოგჯერ შეიძლება იყოს ინფორმაცია ჩვენს საიტზე ან სერვისში, რომელიც შეიცავს ბეჭდურ შეცდომებს, უზუსტობებს ან უზუსტობებს, რომლებიც შეიძლება ეხებოდეს პროდუქტის აღწერას, ფასს, აქციებს, შეთავაზებებს, პროდუქტის მიწოდების საფასურს, ტრანზიტის დროს და ხელმისაწვდომობას. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება, და შევცვალოთ ან განვაახლოთ ინფორმაცია ან გავაუქმოთ შეკვეთები, თუ რაიმე ინფორმაცია სერვისში ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტზე არაზუსტია ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე (მათ შორის თქვენი შეკვეთის გაგზავნის შემდეგ) . 
ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას განაახლონ, შეცვალოთ ან დავაზუსტოთ ინფორმაცია სერვისში ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტზე, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ფასების შესახებ, გარდა კანონით მოთხოვნილი შემთხვევებისა. არ არის მითითებული განახლების ან განახლების თარიღი, რომელიც გამოიყენება სერვისში ან რომელიმე დაკავშირებულ ვებსაიტზე, არ უნდა იქნას მიღებული იმის მანიშნებლად, რომ სერვისში ან ნებისმიერ დაკავშირებულ ვებსაიტზე არსებული ყველა ინფორმაცია შეცვლილია ან განახლებულია.

ნაწილი 12 - აკრძალული გამოყენება

სხვა აკრძალვების გარდა, რომლებიც მითითებულია მომსახურების პირობებში, თქვენ გეკრძალებათ საიტის ან მისი შინაარსის გამოყენება: (ა) ნებისმიერი უკანონო მიზნით; (ბ) მოითხოვოს სხვები განახორციელონ ან მონაწილეობა მიიღონ რაიმე უკანონო ქმედებებში; (c) დაარღვიოს ნებისმიერი საერთაშორისო, ფედერალური, პროვინციული ან სახელმწიფო რეგულაციები, წესები, კანონები ან ადგილობრივი განკარგულებები; (დ) დაარღვიოს ან დაარღვიოს ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ან სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები; (ე) შევიწროება, შეურაცხყოფა, შეურაცხყოფა, ზიანის მიყენება, ცილისწამება, ცილისწამება, შეურაცხყოფა, დაშინება ან დისკრიმინაცია სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, ეთნიკური წარმომავლობის, რასის, ასაკის, ეროვნული წარმომავლობის ან ინვალიდობის მიხედვით; ვ) ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის წარდგენა; (ზ) ატვირთოს ან გადასცეს ვირუსები ან ნებისმიერი სხვა სახის მავნე კოდი, რომელიც იქნება ან შეიძლება გამოყენებული იქნას რაიმე სახით, რომელიც გავლენას მოახდენს სერვისის ან მასთან დაკავშირებული ვებსაიტის, სხვა ვებსაიტების ან ინტერნეტის ფუნქციონირებაზე ან მუშაობაზე; (თ) სხვების პირადი ინფორმაციის შეგროვება ან თვალყურის დევნება; (i) სპამის, ფიშის, ფარმის, პრეტექსტის, ობობის, სეირნობის ან სკრეპის გაგზავნა; (კ) ნებისმიერი უხამსი ან ამორალური მიზნით; ან (ლ) ჩაერიოს ან გვერდი აუაროს სერვისის ან მასთან დაკავშირებულ ვებსაიტს, სხვა ვებსაიტებს ან ინტერნეტს უსაფრთხოების ფუნქციებში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეწყვიტოთ თქვენი სერვისის ან მასთან დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება რომელიმე აკრძალული გამოყენების დარღვევისთვის.

ნაწილი 13 - გარანტიების შესახებ პასუხისმგებლობის უარყოფა; ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲐ

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, წარმოვადგენთ ან გარანტიას, რომ თქვენ მიერ ჩვენი სერვისით სარგებლობა იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომოდ. 
ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ შედეგები, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნას სერვისის გამოყენებით, იქნება ზუსტი ან სანდო. 
თქვენ ეთანხმებით, რომ დროდადრო ჩვენ შეგვიძლია გავაუქმოთ სერვისი განუსაზღვრელი ვადით ან გავაუქმოთ სერვისი ნებისმიერ დროს, თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. 
თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ თქვენი სერვისით სარგებლობა ან მისი გამოყენების შეუძლებლობა არის მხოლოდ თქვენი რისკის ქვეშ. სერვისი და ყველა პროდუქტი და სერვისი, რომელიც მოგეწოდებათ თქვენ სერვისის საშუალებით (გარდა ჩვენს მიერ პირდაპირ მითითებული შემთხვევებისა) მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ თქვენი გამოყენებისთვის, ყოველგვარი წარმომადგენლობის, გარანტიების ან რაიმე სახის პირობების გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის ყველა ნაგულისხმევი გარანტია ან ვაჭრობის პირობები, ვაჭრობის ხარისხი, ვარგისიანობა კონკრეტული მიზნისთვის, გამძლეობა, წოდება და არადარღვევა. 
არავითარ შემთხვევაში აისკრიმი, ჩვენი დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები, შვილობილი კომპანიები, აგენტები, კონტრაქტორები, სტაჟიორები, მომწოდებლები, მომსახურების მიმწოდებლები ან ლიცენზირები არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე დაზიანებაზე, დანაკარგზე, პრეტენზიაზე ან რაიმე პირდაპირ, ირიბ, შემთხვევით, სადამსჯელო, სპეციალურ ან ნებისმიერი სახის თანმიმდევრული ზიანი, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე დაკარგული მოგება, დაკარგული შემოსავალი, დაკარგული დანაზოგი, მონაცემების დაკარგვა, ჩანაცვლების ხარჯები ან ნებისმიერი მსგავსი ზიანი, იქნება ეს კონტრაქტიდან გამომდინარე, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობა), მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვა ნებისმიერი სერვისის ან სერვისის გამოყენებით შეძენილი ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენება, ან ნებისმიერი სხვა პრეტენზიისთვის, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ სერვისის ან ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებასთან, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნებისმიერი შეცდომის ან უმოქმედობის ნებისმიერ შინაარსში, ან რაიმე ნებისმიერი სახის დანაკარგი ან დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სერვისის გამოყენების შედეგად, ან ნებისმიერი შინაარსის (ან პროდუქტის) გამოქვეყნებული, გადაცემული ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი სერვისის მეშვეობით, მაშინაც კი, თუ მათ აქვთ რეკომენდაცია მათი შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო ან იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ასეთ შტატებში ან იურისდიქციაში ჩვენი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება კანონით დაშვებული მაქსიმალური ზომით.

ნაწილი 14 - ანაზღაურება

თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ, დაიცვათ და დაიცვან უვნებელი აისქრიმ და ჩვენი მშობელი, შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, ოფიცრები, დირექტორები, აგენტები, კონტრაქტორები, ლიცენზიანტები, მომსახურების მიმწოდებლები, ქვეკონტრაქტორები, მომწოდებლები, სტაჟიორები და თანამშრომლები, უვნებელია ნებისმიერი პრეტენზიისა და მოთხოვნისაგან, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასური, რომელიც გაკეთდა ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ ამ მომსახურების პირობების ან მათ მიერ შეტანილი დოკუმენტების დარღვევის ან მესამე მხარის ნებისმიერი კანონის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევის გამო ან გამოწვეული.

განყოფილება 15 - განცალკევება

იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე მომსახურების პირობების რომელიმე დებულება დადგინდება, როგორც უკანონო, ბათილი ან არააღსასრულებელი, ასეთი დებულება მაინც აღსრულდება მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული სრულყოფილად და არააღსასრულებელი ნაწილი ჩაითვლება, როგორც მოწყვეტილი ამ პირობებიდან. მომსახურება, ასეთი გადაწყვეტილება არ იმოქმედებს სხვა დანარჩენი დებულებების ნამდვილობასა და აღსრულებაზე.

ნაწილი 16 - შეწყვეტა

მხარეთა ვალდებულებები და ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშვა შეწყვეტის თარიღამდე, გადარჩება ამ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ყველა მიზნით. 
ეს მომსახურების პირობები ძალაშია, თუ თქვენ ან ჩვენ არ შეწყვეტთ. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ მომსახურების პირობები ნებისმიერ დროს, შეტყობინებით, რომ აღარ გსურთ ჩვენი სერვისების გამოყენება, ან როდესაც შეწყვეტთ ჩვენი საიტის გამოყენებას. 
თუ ჩვენი შეხედულებისამებრ, თქვენ ვერ შეასრულებთ, ან ჩვენ ვეჭვობთ, რომ თქვენ ვერ შეასრულეთ ამ მომსახურების პირობების რომელიმე ტერმინი ან დებულება, ჩვენ ასევე შეგვიძლია შეწყვიტოთ ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე და თქვენ დარჩებით პასუხისმგებელი ყველა გადასახდელი თანხისთვის. შეწყვეტის თარიღამდე და მათ შორის; და/ან შესაბამისად შეიძლება უარყოთ თქვენ წვდომა ჩვენს სერვისებზე (ან მის ნებისმიერ ნაწილზე).

ნაწილი 17 - მთელი შეთანხმება

ჩვენ მიერ წინამდებარე მომსახურების პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების განხორციელების ან აღსრულება არ წარმოადგენს უარის თქმას ამ უფლებაზე ან დებულებაზე. 
ეს მომსახურების პირობები და ჩვენს მიერ ამ საიტზე ან სერვისთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული ნებისმიერი პოლიტიკა ან ოპერაციული წესი წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას და გაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის და არეგულირებს სერვისის გამოყენებას, ანაცვლებს ნებისმიერ წინა ან თანადროულ შეთანხმებას, კომუნიკაციას და წინადადებას. ზეპირი თუ წერილობითი, თქვენსა და ჩვენს შორის (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მომსახურების პირობების ნებისმიერი წინა ვერსიით). 
ნებისმიერი ბუნდოვანება ამ მომსახურების პირობების ინტერპრეტაციაში არ უნდა იქნას გაგებული პროექტის შემქმნელი მხარის წინააღმდეგ.

ნაწილი 18 - მარეგულირებელი კანონი

წინამდებარე მომსახურების პირობები და ნებისმიერი ცალკეული ხელშეკრულება, რომლითაც ჩვენ გაწვდით სერვისებს, რეგულირდება და განიმარტება ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის  57 GE 0162 კანონმდებლობის შესაბამისად.

ნაწილი 19 - ცვლილებები მომსახურების პირობებში

ამ გვერდზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გადახედოთ მომსახურების პირობების უახლეს ვერსიას. 
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, განვაახლოთ, შევცვალოთ ან შევცვალოთ წინამდებარე მომსახურების პირობების ნებისმიერი ნაწილი განახლებებისა და ცვლილებების გამოქვეყნებით ჩვენს ვებსაიტზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ ჩვენი ვებ – გვერდი ცვლილებებისთვის. ჩვენი ვებსაიტის ან სერვისის მუდმივი გამოყენება ან წვდომა ამ მომსახურების პირობებში ნებისმიერი ცვლილების გამოქვეყნების შემდეგ წარმოადგენს ამ ცვლილებების მიღებას.

ნაწილი 20 - საკონტაქტო ინფორმაცია

შეკითხვები მომსახურების პირობებთან დაკავშირებით უნდა გამოგვიგზავნოთ მისამართზე info@tuttocapsule.ge

-----