Იურიდიული ცნობა

ჩვენი ვებსაიტების შინაარსი და კერძოდ, მაგრამ არა მხოლოდ ტექსტები, ნიშნები, ლოგოები, დიაგრამები, ფოტოები, ვიდეო, ხმები, მუსიკა, განლაგება, დიზაინი, ნოუ-ჰაუ, ტექნოლოგიები, პროდუქტები და პროცესები არის Coffee Mall-ის ან მისი შვილობილი კომპანიის საკუთრება. კომპანიები ან გამოიყენება მფლობელების ნებართვით და, შესაბამისად, დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნებით, პატენტებით და ყველა სხვა ინტელექტუალური ან სამრეწველო საკუთრების უფლებით, რომელიც არსებობს მოქმედი კანონმდებლობით.