კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

      წინამდებარე კონფიდენციალურობის ბარათი მიუთითებს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ვებ-გვერდისთვის: www.tuttocapsule.ge. იგი ვრცელდება მხოლოდ აღნიშნულ ვებ-გვერდზე გენერირებულ ინფორმაციაზე .

  1. თქვენი რომელი პერსონალური ინფორმაცია გროვდება აღნიშნული ვებ-გვერდის მეშვეობით, როგორ გამოიყენება ის და ვის შეიძლება გაუზიარდეს.
  2. რა არჩევანი გაქვთ თქვენი მონაცემების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
  3. რა უსაფრთხოების ზომებია მიღებული თქვენი ინფორმაციის არასწორად გამოყენების პრევენციის მიზნით.
  4. როგორ შეგიძლიათ გაასწოროთ ნებისმიერი უზუსტობა ინფორმაციაში.

ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და გაზიარება 
ჩვენ ვართ ამ ვებ-გვერდზე შეგროვებული ინფორმაციის ერთადერთი მფლობელები. ჩვენ ხელი მიგვიწვდება / ვაგროვებთ მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ ნებაყოფლობით გვაწვდით ელ-ფოსტის ან სხვა პირდაპირი კონტაქტის მეშვეობით . ჩვენ არც ვყიდით და არც ვაქირავებთ ამ ინფორმაციას, არამედ ვიყენებთ მას მხოლოდ თქვენს მიერ   შეძენლი პროდუქციის საიდენტიფიკაციოდ და  თქვნეთვის სასურველ მისამართზე   მოსაწოდებლად  . ჩვენ არ გავუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას არავის ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებს გარეთ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული აუცილებელია თქვენივე მოთხოვნის შესასრულებლად, მაგალითად, შეკვეთის გასაგზავნად. ჩვენ შეიძლება მოგწეროთ ელ-ფოსტაზე ჩვენი ახალი პროდუქტების ან სერვისების შესახებ, ასევე წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის რაიმე ცვლილებების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენ არ გექნებათ ასეთი ინფორმაციის მიღების სურვილი.

უსაფრთხოება 
ჩვენ ვიღებთ შესაბამის ზომებს თქვენი ინფორმაციის დასაცავად. როდესაც თქვენ განათავსებთ  ინფორმაციას ჩვენს ვებ-გვერდზე, ის დაცულია როგორც ონლაინ, ისე ოფლაინ რეჟიმში.  ჩვენს მიერ შეგროვებული  ინფორმაცია, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის მონაცემები, დაშიფრულია და მოგვეწოდება უსაფრთხო გზით. თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ ამაში, მისამართის ველში „lock” (ბოქლომის) ნიშნისა და ვებ-გვერდის მისამართის დასაწყისში "https"-ის მოძებნით. როდესაც ჩვენ ვიყენებთ დაშიფრვას ონლაინ რეჟიმში გადმოცემული თქვენი  ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ ასევე ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას ოფლაინ რეჟიმშიც. მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომელთაც სჭირდებათ ეს ინფორმაცია კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად (მაგალითად, ბილინგის მიზნებისთვის ან კლიენტების მომსახურების მიზნით), მიუწვდებათ ხელი პერსონალურ ინფორმაციაზე. კომპიუტერები / სერვერები, სადაც პერსონალური ინფორმაცია ინახება, განთავსებულია უსაფრთხო გარემოში. 

თუ მიგაჩნიათ, რომ ჩვენ არ ვიცავთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე  579 90 80 10  ან ელ-ფოსტაზე: info@tuttocapsule.ge